MẠNG LIÊN KẾT NGUỒN LỰC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STINET (Science & Technology Information Network) - Mạng liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 6770/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 do Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt.

Mạng liên kết hướng đến mục tiêu phát triển, làm phong phú nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu - giảng dạy, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng để người dùng tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn lực thông tin trên Hệ thống được tạo lập do sự liên kết giữa các thành viên trên tinh thần hợp tác, tự nguyện bao gồm thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, sách, giáo trình nội bộ, luận văn, luận án, tạp chí chuyên ngành KH&CN, tài liệu hội thảo,...

Hệ thống cho phép tra cứu, truy cập đến các tài liệu toàn văn được chia sẻ tại các đơn vị thành viên theo cơ chế mở và không thu phí.

Hiện nay, Hệ thống hiện có 50 đơn vị thành viên tham gia bao gồm:

1. Sở Khoa học và công nghệ TP. HCM
2. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM
3. Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM
4. ĐH Sài Gòn
5. ĐH Công nghệ TP.HCM
6. ĐH Công nghệ Sài Gòn
7. ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
8. ĐH Ngân hàng TP.HCM
9. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
10. ĐH Y dược TP. HCM
11. ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM
12. ĐH Kinh tế - Luật – ĐH Quốc gia TP.HCM
13. Thư viện Trung tâm – ĐH Quốc gia TP.HCM
14. Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM
15. ĐH Nguyễn Tất Thành
16. ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM
17. ĐH Hoa Sen
18. ĐH Văn Lang
19. ĐH Công nghiệp thực phẩm
20. ĐH Ngoại ngữ và tin học TP.HCM
21. ĐH Hùng Vương
22. ĐH Tài chính marketing
23. ĐH giao thông vận tải – phân hiệu tại TP.HCM
24. ĐH Giao thông vận tải TP.HCM
25. ĐH Sư phạm TP.HCM
26. ĐH Công nghiệp TP.HCM
27. ĐH quốc tế Hồng Bàng
28. ĐH Kinh tế tài chính
29. ĐH Mở TP.HCM
30. ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
31. ĐH Văn hóa TP.HCM
32. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM
33. ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM
34. ĐH Gia Định
35. ĐH Lao động Xã hội – cơ sở 2
36. Phân hiệu ĐH Thủy lợi
37. Học viện Bưu Chính Viễn thông – cơ sở tại TP.HCM
38. ĐH Nông lâm TP.HCM
39. ĐH Việt Đức
40. ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM
41. ĐH Kiến trúc TP.HCM
42. Nhạc Viện TP.HCM
43. CĐ Công Thương TP.HCM
44. CĐ Công nghệ Thủ Đức.
45. ĐH Tôn Đức Thắng.
46. ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM.
47. CĐ Công nghệ TP.HCM.
48. CĐ Kinh tế TP.HCM.
49. CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM.
50. CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng liên kết với các thành viên khác trong thời gian tới.