HƯỚNG DẪN


1. Tra cứu tổng quát

Mục đích: Là hình thức tra cứu nhanh tài liệu có trong Mạng Liên kết: Để tìm kiếm, người dùng nhập vào ô tìm kiếm một hoặc một vài cụm từ gọi là từ khóa tìm kiếm (keywords). Dựa trên từ khóa tìm kiếm này, Hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm và hiển thị ra kết quả cho người sử dụng là tất cả các loại hình tài liệu của tất cả các đơn vị liên kết.

Các bước thực hiện:

Bước 1 Bạn đọc gõ cụm từ (từ khóa) vào ô tìm kiếm => Sau đó nhấn nút “Enter” hoặc click chọn “Tìm”

Bước 2: Hệ thống hiển thị trang kết quả tìm kiếm

Danh sách kết quả được tổng hợp phân loại theo:

1. Các loại hình tài liệu gồm: Luận án, luận văn, Đề tài nghiên cứu Khoa học, Bài trích, Sách…

2. Các đơn vị Liên kết

Bên cạnh có tổng số tài liệu theo các tiêu chí. Người dung có thể chọn tiếp trên Dạng tài liệu, hoặc từng Đơn vị để có thể thu gọn kết quả tìm kiếm.

Bước 3: trên Trang kết quả

1. Người dung có thể tiếp tục tìm kiếm các từ khóa kết hợp với kết quả hiện tại bằng cách click chọn vào “Tiếp tục tìm kiếm trên kết quả”

2. Hoặc chỉ tìm các tài liệu có kèm link Toàn văn bằng cách click chọn “Kèm dữ liệu toàn văn”

Bước 4: Xem chi tiết hoặc toàn văn.

Trang kết quả sẽ hiển thị thông tin cơ bản của tài liệu, bao gồm Loại hình, nhan đề, mô tả, từ khóa chỉ mục, Link xem toàn văn (nếu có) và đơn vị cung cấp tài liệu.

Người dung có thể click vào Tiêu đề để xem chi tiết thông tin tài liệu.

Bao gồm toàn bộ thông tin, mô tả của tài liệu. Bên cạnh thể hiện thông tin Lưu trữ, người dung có thể liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp.

2. Tìm nâng cao:

Đây là cách tìm tài liệu phối hợp cùng lúc nhiều kiểu tìm, sử dụng các từ liên kết AND, OR, NOT để mở rộng hoặc giới hạn đối tượng cần tìm. Ngoài ra, Hệ thống cho phép kết hợp thêm 1 số tiêu chí để tìm tài liệu như: Loại tài liệu, ngôn ngữ tài liệu…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhập thuật ngữ tìm kiếm vào “Thuật ngữ tìm” thứ nhất; chọn tìm theo tác giả, nhan đề,…trong ô “Tìm theo” thứ nhất; chọn từ liên kết (AND, OR hay NOT) để mở rộng hay giới hạn phạm vi tìm kiếm.

Bước 2: Nhập thuật ngữ tìm kiếm vào “Thuật ngữ tìm” thứ hai; chọn tìm theo tác giả, nhan đề,…trong ô “Tìm theo” thứ hai.

Bước 3: Nhấn nút “tìm kiếm”.

Ý nghĩa của các từ liên kết:

"AND": Thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Ví dụ: Công nghệ (nhan đề) AND Nguyễn Văn Bình (tác giả)

Kết quả:

"NOT": Giới hạn phạm vi tìm kiếm.

Ví dụ: Nguyễn Văn Bình (tác giả) NOT “Công nghệ” (nhan đề)

Kết quả: hiển thị các tài liệu của tác giả “Nguyễn Văn Bình” mà không có nhan đề là “Công nghệ” xuất hiện ở kết quả.

"OR": Mở rộng phạm vi tìm kiếm.